დარეკვის წესი


გამავალი ზარები:

მობილური ოპერატორები

საქართველოს მობილურ ოპერატორებთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ: 0 და აბონენტის ნომერი. მაგ: 0577 XX XX XX

მობილურ ქსელებთან დაკავშირება შეგიძლიათ ნულის გარეშეც - პირდაპირი აკრეფით: მაგ: 577 XX XX XX.

თბილისის ფიქსირებული ქსელი

"Citynet"-ის ნომრიდან, თბილისის ფიქსირებული ქსელის ნომრებთან დასაკავშირებლად - ჩვეულებრივად აკრიფეთ ქალაქის შვიდნიშნა ნომერი, მაგალითად: 211 44 11.

საქართველოს რეგიონები

საქართველოს რეგიონებთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ 0, ქალაქის კოდი და აბონენტის ნომერი. მაგალითად: 0 431 XX XX XX  (სადაც 431 ქალაქის კოდია).

საერთაშორისო მიმართულებები

საერთაშორისო ზარების განსახორციელებლად აკრიფეთ + ან 00, ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი. მაგ: 00 49 XXX XX XX XX  (სადაც 49 ქვეყნის კოდია).

როგორ დამირეკონ:

სითინეტის თბილისის ნომერზე უნდა დაგირეკონ იგივენაირად როგორც თბილისის ნებისმიერ ფიქსირებულ ნომერზე ირეკება - საქართველოს მობილური ოპერატორებიდან: 0 (32) 2 11 XX XXთბილისის ქალაქის ნომრებიდან დარეკვისას უნდა აკრიფონ პირდაპირ თქვენი ნომერი: 2 11 XX XX; უცხოური ნომრებიდან (ოპერატორებიდან): 00 (995 32) 2 11 XX XX.

არაგეოგრაფიული ზონის 706 444XXX ნომერზე, ქართული ოპერატორებიდან ირეკება მხოლოდ 0-ით. ანუ 706 444 XXX, მიუხედავად იმისა რომელ ქალაქში და ქვეყანაში იმყოფება აბონენტი, მასთან დასაკავშირებლად ქალაქის კოდი საჭირო არაა, ვინაიდან ესაა საქართველოს არაგეოგრაფიული ნომერი. უცხოური ნომრებიდან კი ამ ნომერზე დაგირეკავენ საერთაშორისო ფორმატით: +995 706 444 XXX.