თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ვებ-გვერდიდან citynet.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

აბონენტის სახელს, გვარს და ნომერს;

ოპერაციის განხორციელების თარიღს;

ჩარიცხული თანხის ოდენობას;

აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.  თქვენი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა თქვენს მიერ შემოთავაზებულ მიმღების ანგარიშზე.

 

შპს „სითი ტელეკომი“

ადმინისტრაცია