ულიმიტო პაკეტის აქტივაცია

ულიმიტო ზარები და SMS-ები საქართველოს ყველა მობილურ და ფიქსირებულ ქსელთან


3 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1102 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 7 დღე.


9 ლარიანი ულიმიტო ზარების გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1101 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო ზარები 30 დღე.


11 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1151 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 30 დღე.


5 ლარიანი კომბინირებული პაკეტის აქტივაციისთვის "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1105 და ავტომატურად გააქტიურდება პაკეტი: უფასო ზარები და სმს-ები 12 დღე.


3 ლარიანი SMS პაკეტის გასააქტიურებლად "Citynet"-ის ნომრიდან აკრიფეთ 1103 და ავტომატურად გაგიაქტიურდებათ პაკეტი: უფასო სმს-ები 30 დღე.


 აქტივაციის ნომერზე დარეკვის შემდეგ დაელოდეთ და მოუსმინეთ ავტომოპასუხეს, რომელიც გაცნობებთ პაკეტის გააქტიურებას.

შენიშვნა: sms პაკეტის გააქტიურება შესაძლებელია დამატებით, სხვა პაკეტთან ერთადაც.


პაკეტის ვადის შემოწმება

აკრიფეთ 1112 და ინფორმაციას დარჩენილი ვადის შესახებ მოისმენთ ავტომატურ რეჟიმში

ნომერზე ბალანსის შემოწმება

აკრიფეთ 1111 და ინფორმაციას ბალანსის შესახებ მოისმინეთ ავტომატურ რეჟიმში